cnbb blnnn

分类:搜排行浏览量:1680发布于:2020-07-16 06:37:50

连接AE 在△ABE中,角AEB最大,所以AB大于BE 在△AEC中,角AEC最大,所以AC大于CE 所以BE+CE<AB+AC

Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi 一起爬上高高的山巅 Để ta khắc tên mình trên đời 把我们的名字刻在天际 Dù ta biết gian nan đang chờ đón 明知艰难险阻在

c̶h̶a̶n̶g̶ 这是UNICODE字符,本身这个字符c后面带了个横线 ̶ ,连起来就像一个横一样,其实都是字符上的.

Bạn có thể là bạn trai của tôi?希望对你有帮助~

靷(yǐn)?澜(lán)顷(qǐng)涤(dí)棳(zhuō)鞛(běng)? 歆(xīn)��gā)?#32;雱(pāng)堧(ruán)? 雱(pāng)堧(ruán)? 鞁(bì)?柎(fǔ)鞖(suī)? /鞚(kòng)错(cuò)泟(chēng)鞐?毵(sān)岆(yǎo)倶(jù)歆(xīn)�鞎(hén)婌(shú)姷(yòu)雼(dàng)堧(ruán)嫟(nì).

你好!双手抓住试过,仍然分离 越南语如有疑问,请追问.

他们包昂不窝躺的样子k

龙飞凤舞 lóng fēi fèng wǔ 龙睛凤颈 lóng jīng fèng jǐng 龙翔凤翥 lóng xiáng fèng zhù 龙章凤姿 lóng zhāng fèng zī 龙驹凤雏 lóng jū fèng chú 龙翰凤翼 lóng hàn fèng yì 龙楼

眼睛看花了,终于翻译出来了大概意思:S.R.N.B.Z.D.W.X.H.N 虽然你不知道我喜欢你DS 但是 N.L.S.G.B.D. 你老是搞不懂N.R.N.M.H. 你人那么好W.S.M.N.G.J.B.C.L.W.X.H.N. 为什么你感觉不出来:我喜欢你N.H.S.N.Y.J.Y. 你还说你已经有 X.H.D.R.L 喜欢的人来

这样子说 : Tôi là em gái của bạn, bạn là chị dâu của tôi